Jelentkezés

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:
Járművezetői tanfolyamokra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában vagy kihelyezett tanfolyamok esetében a megbízott tanfolyamszervezőnél lehet jelentkezni. Itt veheti át a szükséges nyomtatványokat, és részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről.

A tanfolyamra való felvétel módja és a vizsgára bocsátás feltételei
A 24/2005.(IV.21.) GKM rendelete szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
Életkor:   Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban  meghatározott életkort („A/1” 16 év,  „A” 24 év és „B” 17 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte. A „B” kategória esetében a 18. életév betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít. A jelentkezés elektronikus módon is választható.

Nem magyar állampolgárokra vonatkozó tudnivalók: Csak a jogosítvány kiadásához kell Mo-i tartózkodási hely, a beiratkozáshoz és a tanfolyam elvégzéséhez nem.
Legalább 6 hónap érvényes tartózkodási engedély kell a jogosítvány kiadásához.
18 év alatt szülői hozzájárulás kell!

Nyomtatványok kitöltése: Csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell olvashatóan
(tollal, vagy lehetőleg nyomtatott betűkkel) kitölteni és a megfelelő helyeken saját kezűleg aláírni.
Igazolványkép: 1 db 3,5 cm * 4,5 cm-es fénykép szükséges, hátoldalán a név és egyéb adatok (szül.idő:év,hó,nap; anyja neve) feltüntetésével.
Az illetéket: a jogosítvány átvételekor kell leróni, az okmányirodában.
Tandíjbefizetés: Az autósiskola ügyfélfogadó irodájában, készpénzben nyugta ellenében.
Vizsgadíj befizetése: A Csongrád megyei Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Cím: 6721 Szeged, Kereskedő Köz 3-5, vagy iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.
Iskolai végzettség: legalább a nyolc általános iskolai végzettség szükséges minden, az autósiskolában oktatott kategória esetében, a vizsgaigazoláshoz.
Egészségi alkalmasság: Jelentkező köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés), magát a szükséges első csoportú előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni és arról igazolást hozni. (Az igazolást az orvos 3500-7200 Ft ellenében állítja ki. ) Amennyiben a jelölt érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, orvosi alkalmassági vizsgálaton nem kell részt vennie, hanem vezetői engedélyének fénymásolatát irodánkban le kell adni.
Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra, ill. a vizsgák letételéhez általában nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során elrendelték. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezik a tanulót a gépjárművezetői gyakorlatból ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követő vizsga letételéhez.

3.

Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben kell, például külföldi állampolgárság esetén, vagy azon esetben, ha korábban szabálysértést követett el, ill. eltiltás alatt áll.

Az összes anyagot, a jelentkezési lapot, a fényképet, az iskolai és az orvosi igazolást az ügyfélszolgálati irodában kell leadni. A tanuló szintén itt kezdeményezheti – az igazoló okirat bemutatásával – tanfolyamról való felmentését.

Elméleti vizsga: Csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, és a szabályosan kitöltött jelentkezési lapját, ill. annak mellékleteit (fénykép, orvosi alkalmassági igazolás, valamint a tan- és vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat) ügyfélszolgálati irodánkban időben leadta, és sikeres házi vizsgát tett. !!!! A tanfolyam első foglalkozásától számított 9 hónapon belül a tanulónak KRESZ vizsgára kell jelentkeznie (sikertelen KRESZ vizsga is elég) ÉS a tanfolyamtól számított 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie, különben a tanfolyam érvényét veszti. !!!!! Az online E-learning oktatás jogosultságához a Képzőszerv juttatja hozzá a tanulót. Az E-learning tanuláshoz kérhető konzultáció is. Elméleti vizsgára mehet, ha az oktatás befejezéséről az igazolást, mind a Képzőszerv, mind a Hatóság megkapja. Ez azt jelenti, hogy az otthoni tanulással érhető el a vizsgára és a közúton való helytállásra való felkészítés.

Gyakorlati vizsga: Járműkezelési („B” kategóriánál nincsen), forgalmi vizsgatárgyakból vizsgára csak az bocsátható, aki az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, továbbá az adott vizsgához kötelező órákat levezette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető le. (kivéve B kategória, ennél nincs külön járműkezelési vizsga). A sikeres KRESZ vizsgát követően a tanulónak 2 év áll rendelkezésére, hogy a sikeres forgalmi vizsgát letegye.

További információkért látogasson el 6724 Szeged, Vitéz utca 13-15 (bejárat zászló utca felöl irodánkba) 

Telefonom: +36 20 548 1168