Következő tanfolyam időpontja:

2019-11-04

16:00

Jelentkezési feltételek

A 24/2005.(IV.21.) GKM rendelete szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.

Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort ("Sm " 14 év, "A/1" 16 év, "A korl." 18 év, "A" 18 vagy 21 év és "B" 17 év) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb . Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte. Segédmotoros kerékpár vezetői járműkezelési vizsgát tehet az is, aki az előírt életkort még nem töltötte be, forgalmi vizsgára azonban csak a 14. életév betöltése után bocsátható.

18 év alatt a tanfolyam elvégzéséhez szüloi hozzájárulás kell!

Nyomtatványok kitöltése: Csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell olvashatóan (tollal, vagy lehetőleg nyomtatott betűkkel)kitölteni és a megfelelő helyeken saját kezűleg aláírni.

Igazolványkép : Kettő db 3,5 cm * 4,5 cm-es fénykép szükséges, hátoldalán a név és egyéb adatok (szül.idő:év,hó,nap; anyja neve) feltüntetésével.

Az illetéket: a jogosítvány átvételekor kell leróni, az okmányirodában.

Tandíjbefizetés: A helyszínen készpénzben nyugta ellenében.

Vizsgadíj befizetése: A Csongrád Megyei Közlekedési Felügyeletnél. Cím: Szeged, Kereskedő Köz, vagy iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.

Iskolai végzettség: 2005. július 1-től elegendő , ha a jelentkező írni, olvasni tud.

Egészségi alkalmasság: Jelentkező a segédmotoros kerékpár kategória kivételével köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés), magát a szükséges első csoportú előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni és arról igazolást hozni. (Az igazolást az orvos 5000 forint ellenében állítja ki. ) Amennyiben a jelölt érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, orvosi alkalmassági vizsgálaton nem kell részt vennie, hanem vezetői engedélyének fénymásolatát irodánkban le kell adni.

Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra ill. a vizsgák letételéhez általában nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során elrendelték. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezik a tanulót a gépjárművezetői gyakorlatból ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követő vizsga letételéhez.

Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben kell, például külföldi állampolgárság esetén, vagy azon esetben, ha korábban szabálysértést követett el, ill. eltiltás alatt áll.

Az összes anyagot , a jelentkezési lapot, a fényképet és az orvosi igazolást az ügyfélszolgálati irodában kell leadni. A tanuló szintén itt kezdeményezheti – az igazoló okirat bemutatásával – tanfolyamról való felmentését.

Elméleti vizsga: Csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, és a szabályosan kitöltött jelentkezési lapját ill. annak mellékleteit ( fénykép, orvosi alkalmassági igazolás, valamint a tan- és vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat) ügyfélszolgálati irodánkban időben leadta és sikeres házi vizsgát tett.

Gyakorlati vizsga: Járműkezelési, forgalmi vizsgatárgyakból vizsgára csak az bocsátható, aki az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, továbbá az adott vizsgához kötelező órákat levezette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető le.

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja : Vezetői engedélyt a tanuló csak akkor kaphat, ha az erre feljogosított szervezet igazolását bemutatja arról, hogy az elsősegélynyújtásból előírt ismereteket megszerezte. Az alapfokú ismeretek elsajátítását a Magyar Vöröskereszt igazolja.

Csongrád Megyei Vezetőség címe: 6722, Szeged, Bárka u. 6/b Tel.: (62) 425-267, 425-740.
A vizsga helye : 6722, Szeged, Szent Mihály u. 1. Tel.: (62) 424-894.

 Az igazolást tanfolyam elvégzésével ill. tanfolyammentes vizsgával lehet megszerezni. Nem kell vizsgázni annak az ügyfélnek, akinek már van 1984-től vezetői engedélye, vagy "Sm" igazolványa.

Mentesítések

A mozgáskorlátozott, siket, illetve a magyar nyelvet nem beszélo ügyfelet, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezeto mentesítheti. A mentesített ügyfél felkészítésében Iskolánk az ügyféllel kötött külön megállapodás alapján – kérésére – közremuködik.

A Közlekedési Felügyelet osztályvezetoje mentesíti a közúti jármuvezetoi elsosegélynyújtás vizsgáján való részvétel alól azt az ügyfelet, aki a tantárgynak megfelelo szakirányú képesítéssel rendelkezik. (Amennyiben már letette az elsosegély-nyújtási ismeretek vizsgát, nem kell újra elvégezni, hanem a vizsga letételét igazoló irat fénymásolatát irodánkban le kell adni.)