Következő tanfolyam időpontja:

2019-11-04

16:00

Vállalási feltételek

A Vállalkozás feltételei:
(CÉGADATOK)

Képző szerv:                                                Jakab Autósiskola Kft.

Cím:                                                                 6722 Szeged, Vitéz u. 13.-15.

Telefon:                                                           (62)/422-335

Cégforma:                                                        KFT

Cégjegyzékszám:                                            06-09-015807

Adószám:                                                        22787044-1-06
Honlap:                                                            jakabcsaba.hu

Iskolavezető neve:                  Jakab Csaba

Igazolvány száma:                                             06-3/20/2005

Telefonszáma:                                                   20/968-6733

Ügyfélfogadás:

Címe:                                                               6722, Szeged, Vitéz u. 13.-15.

Telefon:                                                            (62)/422-335

Nyitva tartás:                                                    Hétköznap 10-18 óráig

E-mail:                                                              jakabcsaba@jakabcsaba.hu

FELÜGYELET ELLÁTÓ SZERVEK

Tulajdonosi és munkáltatói felügyelet:     Jakab Csaba Szeged, Vitéz u.13-15

Szakmai Felügyeleti szerv:                      Csongrád Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség

                                                                 Cím:6721 Szeged, Kereskedő Köz 3-5.

                                                                 Tel.: 425-289 , 425-348 , 425-979 , 551-526

Törvényességi felügyeleti szerv:              Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága

                                                                 Cím:6722 Szeged, Tábor u. 4. Tel: 470-177

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség:             Cím:6741 Szeged, Rákóczi tér 1. Tel: 483-583

Általános érdekképviseleti szerv:             Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

                                                                 Cím:6720Szeged Tisza Lajos krt.2-4.Tel:426-343

Engedélyező hatóság:                              NKH Közúti Gépjármű Közlekedési Hivatal

                                                                 1082 Budapest Vajdahunyad u. 45.

                                                                 Tel:(06-1) 814-1818

Oktatási Helyszínek

Elméleti oktatás:                                     Szeged, Vitéz u. 13.-15.

Gyakorlati oktatás váltási helye:           Szeged, Vitéz u. 13.-15.

Tanpálya:                                                 Szeged, Etelka- sori tanpálya


Vállalási tájékoztató

Üdvözöljük Önt abból az alkalomból, hogy Autósiskolánkat választotta vezetői engedélyének megszerzéséhez.

AZ ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:
Járművezetői tanfolyamokra iskolánk ügyfélszolgálati irodájában vagy kihelyezett tanfolyamok esetében a megbízott tanfolyamszervezőnél lehet jelentkezni. Itt veheti át a szükséges nyomtatványokat, és részletes tájékoztatást kap a képzés és a vizsgára bocsátás feltételeiről.

A tanfolyamra való felvétel módja és a vizsgára bocsátás feltételei
A 24/2005.(IV.21.) GKM rendelete szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részekből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek.

A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI:
Életkor:   Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban  meghatározott életkort („A/1” 16 év,  „A” 24 év és „B” 17 év, valamint az 5/2013. (I.16) Korm. rendelet) betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki legfeljebb az előírt életkornál három hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgát az tehet, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort betöltötte. A „B” kategória esetében a 18. életév betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít. A jelentkezés elektronikus módon is választható.

Nem magyar állampolgárokra vonatkozó tudnivalók: Csak a jogosítvány kiadásához kell Mo-i tartózkodási hely, a beiratkozáshoz és a tanfolyam elvégzéséhez nem.
Legalább 6 hónap érvényes tartózkodási engedély kell a jogosítvány kiadásához.
18 év alatt szülői hozzájárulás kell!

Nyomtatványok kitöltése: Csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell olvashatóan
(tollal, vagy lehetőleg nyomtatott betűkkel) kitölteni és a megfelelő helyeken saját kezűleg aláírni.
Igazolványkép: 1 db 3,5 cm * 4,5 cm-es fénykép szükséges, hátoldalán a név és egyéb adatok (szül.idő:év,hó,nap; anyja neve) feltüntetésével.
Az illetéket: a jogosítvány átvételekor kell leróni, az okmányirodában.
Tandíjbefizetés: Az autósiskola ügyfélfogadó irodájában, készpénzben nyugta ellenében.
Vizsgadíj befizetése: A Csongrád megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél Cím: 6721 Szeged, Kereskedő Köz, vagy iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehetséges.
Iskolai végzettség: legalább a nyolc általános iskolai végzettség szükséges minden, az autósiskolában oktatott kategória esetében, a vizsgaigazoláshoz.
Egészségi alkalmasság: Jelentkező köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés), magát a szükséges első csoportú előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni és arról igazolást hozni. (Az igazolást az orvos 3500-7200 Ft ellenében állítja ki. ) Amennyiben a jelölt érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, orvosi alkalmassági vizsgálaton nem kell részt vennie, hanem vezetői engedélyének fénymásolatát irodánkban le kell adni.
Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra, ill. a vizsgák letételéhez általában nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során elrendelték. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra kötelezik a tanulót a gépjárművezetői gyakorlatból ötödik sikertelen forgalmi vizsgát követő vizsga letételéhez.

Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben kell, például külföldi állampolgárság esetén, vagy azon esetben, ha korábban szabálysértést követett el, ill. eltiltás alatt áll.

Az összes anyagot, a jelentkezési lapot, a fényképet, az iskolai és az orvosi igazolást az ügyfélszolgálati irodában kell leadni. A tanuló szintén itt kezdeményezheti – az igazoló okirat bemutatásával – tanfolyamról való felmentését.

Elméleti vizsga: Csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, és a szabályosan kitöltött jelentkezési lapját, ill. annak mellékleteit (fénykép, orvosi alkalmassági igazolás, valamint a tan- és vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat) ügyfélszolgálati irodánkban-időben leadta, és sikeres házi vizsgát tett. !!!! A tanfolyam első foglalkozásától számított 9 hónapon belül a tanulónak KRESZ vizsgára kell jelentkeznie (sikertelen KRESZ vizsga is elég) ÉS a tanfolyamtól számított 12 hónapon belül sikeres KRESZ vizsgát kell tennie, különben a tanfolyam érvényét veszti. !!!!! Az online E-learning oktatás jogosultságához a Képzőszerv juttatja hozzá a tanulót. Az E-learning tanuláshoz kérhető konzultáció is. Elméleti vizsgára mehet, ha az oktatás befejezéséről az igazolást, mind a Képzőszerv, mind a Hatóság megkapja. Ez azt jelenti, hogy az otthoni tanulással érhető el a vizsgára és a közúton való helytállásra való felkészítés.

Gyakorlati vizsga: Járműkezelési („B” kategóriánál nincsen), forgalmi vizsgatárgyakból vizsgára csak az bocsátható, aki az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, továbbá az adott vizsgához kötelező órákat levezette. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető le. (kivéve B kategória, ennél nincs külön járműkezelési vizsga). A sikeres KRESZ vizsgát követően, a tanulónak 2 év áll rendelkezésére, hogy a sikeres forgalmi vizsgát is letegye.  

Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésének módja: Vezetői engedély kiadásához szükséges vizsgaigazolást az NKH-tól a tanuló csak akkor kaphat, ha az erre feljogosított szervezet igazolását bemutatja arról, hogy az elsősegélynyújtásból előírt ismereteket megszerezte. Az alapfokú ismeretek elsajátítását a Magyar Vöröskereszt igazolja. Az elsősegély vizsgadíja 6500 Ft.

 Csongrád Megyei Vezetőség címe: 6724, Szeged Kossuth Lajos sgt. 119. Tel.: 70/933-80-45
 A vizsga helye: VK Pont Ügyfélszolgálat
 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119. (Szeged Plaza)

Az igazolást tanfolyam elvégzésével, ill. tanfolyammentes vizsgával lehet megszerezni.

 MENTESÍTÉSEK

A mozgáskorlátozott, siket, illetve a magyar nyelvet nem beszélő ügyfelet, a tanfolyam elméleti tantárgyainak foglalkozásain való részvétel alól kérésére az iskolavezető mentesítheti. Az ettől mentesített ügyfél felkészítésében Iskolánk az ügyféllel kötött külön megállapodás alapján – kérésére – közreműködik.

A CSMK Közlekedési Felügyelősége mentesíti a közúti járművezető elsősegélynyújtás vizsgáján való részvétel alól azt az ügyfelet, aki a tantárgynak megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkezik. (Amennyiben már letette az elsősegély-nyújtási ismeretek vizsgát, nem kell újra elvégeznie)

 

 

 

A járművezetői tanfolyamok tantárgyai, kötelező minimális
Óraszámok

JogosítványAz „A” kat. vizsgához 24 életév betöltése szükséges, 2013. augusztus 15-től a két éves A2 (A korlátozott) kategóriával a 20. életév betöltésekor a korlátozás nélküli „A” kategória szerezhető meg.

Rövidítések:

 

K    Közlekedési alapismeretek 
Je    Járművezetés elmélete    
Szü    Szerkezeti és üzemeltetési ismerek      Bü    Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés    
Mu    Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás  
F 1-2    F 1-2 számú trolibusz jelzési és forgalmi utasítás    
M    Menettávolságok kilométerben    A    Alapoktatás  
F    Főoktatás
F/v    Városi vezetés
F/o    Országúti vezetés
F/h    Hegyvidéki vezetés
F/é    Éjszakai vezetés
F/k    Vezetés könnyű terepen

 

 

1) érvényes B kategóriás vezetői engedély esetén

2) A1 alkategória megszerzését követő két éven belül

3) A1 alkategória megszerzését követő két éven túl

6) Amennyiben betöltötte 24. életévét és nem rendelkezik legalább két éves A2 alkategóriás vezetői engedéllyel

 

 

 

 

 

 

 

 

 „B” kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

4 óra

Közlekedési ismeretek

20 óra

Járművezetés elmélete

4 óra

  

Gyakorlati tantárgyak és kötelező óraszámok:

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

30 óra

Gépkocsivezetés gyakorlata

 

Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból + 10 perc szünetből, a gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból + 10 perc szünetből áll

Iskolánk a vonatkozó rendeletekben meghatározott óraszámú tanfolyamot indít valamennyi kategóriában, amely általában elegendő ahhoz, hogy sikeresen felkészüljön az elméleti vizsgára. Természetesen ez csak az Ön aktív közreműködésével lehetséges. Ezért előre kell készülnie minden előadásra az ismertetésre kerülő tankönyvekből.
Az eredményes felkészítéshez az alábbi szakirodalmat ajánljuk: 

1. „A/1” és „A” kategóriákhoz

Motorkerékpár-vezetők szakkönyve

2. „B” kategóriához

Személygépkocsi-vezetők szakkönyve

3. Minden kategóriához

Tesztkönyv járművezetői vizsgához

 A konzultációkon az esetleges pontosításokkal, értelmezésekkel illetve a vizsgára való felkészítéssel fogunk csak foglalkozni. A tanfolyam heti három alkalommal, minden hét ugyanazon napján, napi 2×2 órában kerül megtartásra. Az elméleti tanfolyam így kb. 2,5 hétig tart.

Az elméleti foglalkozás általában 16.00-tól –19.20-ig tartanak. Az ügyfelek többségének kérésére módosítás lehetséges.

A tanfolyammegnyitón részletes tájékoztatást kap a felkészülés menetéről és az előadások időpontjáról. 

 

GYAKORLATI OKTATÁS

Az elméleti tanfolyam díj befizetése esetén, sikeres KRESZ vizsga letétele után azonnal megkezdhető. Ez a képzés legfontosabb és legdrágább része, egyszerre ugyanis csak egy ügyfél vezethet. Természetesen oktató és járműtípus szabadon választható. Az ár típusonként változhat. Választható típusok: GOLF V; TOYOTA YARIS.

Motoros képzésen részt vevő tanulók a vezetési gyakorlaton csak megfelelő öltözetben vehetnek részt! Motoros képzésen választható típusok: 125 YAMAHA; KAWASAKI

A minimális vezetési óraszámokat kategória szerinti bontásban, részleteiben megtalálható a tandíjtáblázatban. A vezetési gyakorlat két, egymástól jól elkülöníthető – járműkezelési és forgalmi – részekből áll.

A járműkezelési gyakorlat elsajátítása során heti két-három alkalommal 1-1 órás oktatásra számítson. Ez nagyon fontos része a felkészítésnek. Oktatójával természetesen előre egyeztetheti az időpontokat. Nincs jelentősége, hogy a tanpályán mikor melyik napon gyakorol.

Az egyéni adottságoknak, nemnek, életkornak itt jelentős szerepe van és befolyásolja a személyenkénti óraszükségletet. A forgalmi feladatra előírt óraszámok csak a sikeres járműkezelési vizsga után kezdhetők meg a motorosoknál (B kategóriánál nem).

A forgalmi gyakorlat több részből áll (városi, országúti és éjszakai vezetés) és általában egy alkalommal 1 – 2 órás lefoglaltságot jelent. Kivéve az országúti vezetést. Itt napi négy óra egy napon is lehet, két óra vezetés után minimum egy óra szünet közbeiktatásával.

Városi vezetés: Először gyérforgalmú, később már csúcsforgalmú utakon és időszakban is fognak gyakorolni. Ez a sikeres felkészítéséhez feltétlenül szükséges és kérjük, a lehetőségeihez mérten időbeosztási igényével alkalmazkodjon oktatójához.
Éjszakai vezetés: A nevében is benne van, hogy csak éjszaka (sötétben) hajtható végre. Lényege a világítás használata a sebesség megválasztás, tájékozódás és manőverezés.
Országúti vezetés: Célszerű több ügyfél szervezésével, olyan vezetési beosztást készíteni, hogy akár Budapest határáig is el tudjanak menni. Az előírt idő alatt a távolságot is teljesíteni kell! Az autópálya használatának díját a tandíj nem tartalmazza.
A kötelezően előírt minimális óraszámokat minden esetben tényleges járművezetéssel kell tölteni. Az oktatás során a járműben az ügyfél, a szakoktató és az ellenőrzésre jogosult személyek tartózkodhatnak. Ezeken kívül – az ügyfél és az iskolavezető hozzájárulásával- jelen lehetnek még szakoktató jelöltek, hospitáló tanulók, és megfigyelők is.

Öt sikertelen forgalmi vizsga után pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

Ha az oktató nem jelenik meg a megbeszélt helyen és időben, akkor az ügyfél legalább 30 percet várjon rá. Fordított helyzetben az oktató a teljes tervezett vezetési időt köteles megvárni.
Neki ezért fizetés és költségtérítés jár. Kisebb hiba elhárítása, pl.: kerékcsere, égőcsere, amely legfeljebb 30 percet vesz igénybe, az oktató felügyeletével és segítségével az ügyfél feladata és gyakorolt időnek minősül. Hasonló eset pl.: az üzemanyag felvétele is, de egy ügyfélnél egy-két esetnél többször nem fordulhat elő. Ha a hiba elhárításához 30 percnél több idő szükséges, akkor a vezetést el kell halasztani, és az ügyfelet egy másik alkalommal kárpótolni kell. A tényleges vezetéssel töltött időt és kilométert dátum szerint a vezetési kartonon rögzíteni kell, és az ügyfél valamint az oktató aláírásával hitelesíteni kell!

TANULÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÁRMŰ ESETÉN A HASZNÁLAT FELTÉTELEI

 A tanuló felkészítésében iskolánk – a tanulóval kötött külön megállapodás alapján – közreműködik úgy is, hogy a tanuló a saját járművével gyakorol. Ebben az esetben meg kell felelni az oktató járműnek a vonatkozó rendeletben előírt feltételeknek, továbbá az oktató járműnek érvényes CASCO biztosítással is rendelkeznie kell. Az átalakítás és az üzemeltetés költségei a tanulót terhelik. A gyakorlati oktató ebben az esetben a tanuló lakásánál, ill. a tanuló által megjelölt helyen kezdi és fejezi be az oktatást.

 

A hiányzás pótlása és annak költségei 

A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesíteni kell. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell. Az elméleti foglalkozásról való hiányzást az iskolavezető által engedélyezett és az oktatóval egyeztetett pótfoglalkozáson pótolni kell, ha a hiányzás mértéke az elméleti foglalkozás 10 %- át meghaladta. Vizsgára csak ezt követően írható ki az ügyfél.

Az elméleti tanfolyamon a hiányzás pótlásáért fizetni nem kell.

A gyakorlati vezetés esetében a kieső időt (hiányzást) feltétlenül pótolni kell.

Amennyiben a vezetés a gyakorlati oktató, vagy a képzőszerv hibájából hiúsult meg, úgy az ügyfélnek természetesen nem kell fizetnie és a kiesett időt ingyen pótolhatja. Ha a vezetési óra az ügyfél miatt maradt el, akkor a tandíj táblázat szerinti díjat kell megfizetni.

Tandíjak, óradíjak

Kategória

Elméleti

Tanfolyam

Gyakorlati vezetés

Összesen

Óra

Tandíj

 

Rutin

Forgalom
Országút

Éjszaka

Vizsga

Összesen

A1

Óra

22

6

8

2/60 Km

1

17

39

Ár

30000 Ft

24000 Ft

32000 Ft

8000 Ft

4000 Ft

68000 Ft

98000 Ft

A

Óra

22

10

11

5/200 Km

1

27

49

Ár

30000 Ft

40000 Ft

44000 Ft

20000 Ft

4000 Ft

108000 Ft

138000 Ft

B

Óra

32

9

14

4/160 Km

2

1

30

62

Ár

30000 Ft

34110Ft

53060 Ft

15160 Ft

7580 Ft

3790 Ft

113700Ft

143700 Ft

 

 

KEDVEZMÉNY: amennyiben a teljes képzést iskolánkban végzi el, csak akkor jár!

A kötelező minimum órák után a pótórák változatlan áron történnek.

 

Vizsgadíjak:

Kategória

Tanfolyam

Gyakorlati vezetés

Összesen

KRESZ

Járműkezelés és rutin

Forgalom

„A1”

4.600,-

4.700,-

11.000,-

20.300,-

„A”

4.600,-

4.700,-

11.000,-

20.300,-

„B”

4.600,-

11.000,-

15.600.-

 

A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Joga van az ügyfélnek:

–         A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit.

–         A vállalási feltételben ígért szolgáltatást a képzőszervtől számon kérni, igénybe venni.

–         A képzést megszakítani, a tandíj egy részét visszakérni, és az elvégzettekről igazolást kérni.

–         Az elméleti tanfolyamon a mulasztást ingyenesen pótolni.

–         Több tanfolyamot is az egyszer kifizetett díjért igénybe venni (vizsga előtt, annak sikere érdekében).

–         Egyeztetni a gyakorlati vezetés időpontját és a váltás helyét oktatójával.

–         Oktatót, kocsi típust választani, szükség esetén oktatót cserélni.

–         Késni, és előbb elmenni a foglalkozásról (a hiányzást azonban pótolni kell).

–         Meghatározott módon* lemondani a megbeszélt gyakorlati vezetést.

–         Panaszt tenni, és jogos esetben kártérítést követelni.

–         Titoktartást követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.

 

Az ügyfél kötelessége:

–         A foglalkozásokon józan, kipihent állapotban, az oktatási körülményekhez igazodó öltözetben megjelenni.

–         Az emberi normákat megtartani és a foglalkozásokon kulturáltan viselkedni, azokon aktívan közreműködni.

–         A képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni és betartani, a tandíjat minden esetben előre befizetni.

–         A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni és a munkavédelmi előírásokat betartani.

–         A megbeszélt gyakorlati órákon megjelenni. (*Legalább 48 órával előtte lehet a vezetést lemondani.)

–         Késés esetén az oktatóra legalább 30 percet várni és a mulasztásait, hiányzásait pótolni.

–     Vizsga vagy gyakorlati vezetés estében a „nem megjelenés” díját megfizetni, vagy a hatóság által elfogadott hitelt érdemlő módon igazolni a távolmaradást.

TANFOLYAMRÓL KIZÁRÁS

Szeszesital, vagy más hasonlóan ható szer (gyógyszer, kábítószer stb.) hatása alatti állapotban a képzés bármely szakában tilos az oktatáson való részvétel, amely a tanfolyamról való kizárást eredményezi.
Szintén kizárást eredményez, ha valaki a tanfolyam rendjét, fegyelmét súlyosan megszegi.

A tanfolyamról kizárt ügyfelet nem illetik meg a tandíj-visszatérítés és az addig elvégzett tanfolyam igazolásának joga. Vezetői engedélyt csak újabb tanfolyam elvégzése esetén szerezhet!

A TANULÓ ÁTHELYEZÉS

Az ügyfél írásbeli kérésére a képzést megszakítjuk és indokolt esetben a halasztási lehetőséget biztosítjuk.
Másik iskolához való távozásra is van lehetőség. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésre irányuló szerződést egyoldalúan csak igen alapos indokkal érdemes megszakítani, mert annak komoly anyagi vonzata van.(Lásd pénzügyi részben.) Az áthelyezési kérelmet formanyomtatványon írásban, három példányban kell beadni. Formanyomtatványt iskolánk biztosítja, és a nálunk teljesített oktatásról hivatalos igazolást adunk ki, három munkanapon belül intézkedünk.

A képzőszerv jogai és kötelezettségei:
Joga van a képzőszervnek:

–         A tandíjhoz, amelyet az ügyfélnek előre kell megfizetni!

–         A tanfolyami beosztás meghatározásához és annak időben (48 órával előtte) történő lemondásához, megváltoztatásához.

–         A már kijelölt oktató helyett másik oktatót biztosítani.

–         Alapos indok esetén a képzés bármely szakában a tanfolyamról az ügyfelet azonnali hatállyal kizárni.

–         A jelölt felkészültségi szintjét ellenőrizni, tudását számon kérni.

–         A munkavédelmi előírások betartását az ügyfelektől megkövetelni.

Köteles a képzőszerv:

–         A képzés megkezdése előtt tájékoztatni az ügyfeleket a vállalási feltételeiről.

–         A vállalási feltételekben meghatározottakat betartani.

–         A tudomására jutott személyes és különleges adatokat bizalmasan kezelni, és munkatársaival kezeltetni.

–         Egyeztetni az ügyfelekkel az elméleti és gyakorlati foglalkozások időpontjait.

–         Oktató és kocsi típus választási lehetőséget biztosítani.

–         A tanfolyam elvégzéséről az ügyfél kérésére számlát adni.

–         Az oktatáshoz kulturált környezetet és körülményeket biztosítani.

–         Az ügyfél által szóban, vagy írásban közölt panaszt minden esetben kivizsgálni.

Az ügyfél írásbeli kérésére a képzést megszakítani és másik képzőszerv felé a szükséges igazolásokat kiadni.

A képzési rendeletekben és szabályzatokban, útmutatókban és a bizonylati albumban előírtakat betartani. 

 

Észrevétel, kérelem, panasz AZ ISKOLAVEZETŐ FELÉ 

A konfliktus az oktatóval fordul elő. Javasoljuk, elsősorban hozzá forduljon, és vele rendezze problémáit. Amennyiben ez nem segített, akkor panaszával, kérésével keresse fel ügyfélfogadó irodánkat és forduljon az iskolavezetőhöz. ( Jelen esetben Jakab Csabához, tel.:422-335; ill. 06-20-9686-733.)
Bármilyen kérését, észrevételét, panaszát írásban is beadhatja. Az Ön képzésével kapcsolatos valamennyi ügyben csak Ön vagy törvényesen meghatalmazott jogi képviselője járhat el.
Senki másnak, még a legközvetlenebb hozzátartozójának sem adunk ki meghatalmazás nélkül információt a képzésével kapcsolatban, vagy fizetünk vissza tandíjat.
Amennyiben Jakab Csaba iskolavezető az Ön számára nem intézkedett megnyugtató módon, úgy a következő szervekhez fordulhat (lásd az első oldalon)

Amit a vizsgáról általában tudni kell

Vizsgázónak a vizsga helyszínén a számára kiírt időpontban pontosan kell megjelennie. A Tanuló valamennyi vizsgán 10 percet köteles várni a vizsgabiztosra.

 Vizsgán az ügyfélnek igazolnia kell a személyazonosságát. Igazolásra a következő okmányok alkalmasak: személy igazolvány, ideiglenes személy igazolvány, útlevél, diákigazolvány (14 éves korig), és vezetői engedély. Ha van vezetői engedélye, köteles minden vizsgára magával hoznia!

 Aki a vizsgán nem felelt meg, az három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

 Fontos tudnivaló még, hogy az egyes járműkategóriákhoz tartozó vizsgákat az első sikeres KRESZ vizsgától számított két éven belül lehet elvégezni! Ezt követően tanfolyamot kell ismételni!

 A vizsgát a vizsgabiztos köteles felfüggeszteni és a Csongrád megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége eltilthatja azt, aki:

–         a.) Személyazonossága tekintetében a vizsgabiztost megtévesztette, vagy azt megkísérelte.

 

–         b.)  A vizsgán szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt áll, vagy egyébként a jármű biztonságos vezetésére alkalmatlan.

 

–         c.)  A vizsgabiztost döntésének meghozatalában előny adásával vagy ígéretével, fenyegetéssel kísérelte meg befolyásolni.

 

–         vizsgabiztos felfüggesztheti és a Közlekedési Felügyelőség három hónapra eltilthatja azt, aki a vizsga rendjét megzavarta.

  • A vizsgát a vizsgabiztos abban az esetben is felfüggesztheti, ha szakoktató a vizsga eredményének befolyásolására törekedett. Ebben az esetben a szakoktató kaphat legfeljebb hat havi eltiltást a vizsgákon való részvételtől.

 

 

 

Pénzügyi feltételek

            Tandíj alatt a teljes képzési szolgáltatást kell érteni, még akkor is, ha az részletekben lett meghatározva és megfizetve. Tandíjat készpénzben kizárólag az ügyfélszolgálati irodán lehet befizetni. Esetleges részletfizetés vagy pótóra vásárlás esetén szintén hasonló módon kell eljárni. 

Készpénzt tilos az ügyfélnek átadnia és az oktatónak átvennie! 

A befizetést bizonyító nyugtát vagy csekk feladóvényt meg kell őrizni, mert nem pótolható és számlát csak ennek ellenében áll módunkban adni!

Részletfizetés lehetséges. Az első részlet összege a KRESZ tanfolyam díja. A gyakorlati vezetés megkezdésével a tandíj óránként is fizethető. Részletfizetés esetén nem kerül többe a tanfolyam. Ez nem OTP kölcsön és nincsenek kamatai sem. Ez inkább fizetéskönnyítés a jelenlegi helyzetben. Ha az ügyfél nem havonta fizeti, ez sem jelent problémát. Akkor fizet, amikor pénze van. A lényeg, hogy szolgáltatást csak akkor kaphat, ha a tandíjrészt előre kifizette. 

A csoportos foglalkozásokat igénylő szolgáltatás (elméleti tanfolyam) tandíjrésze a tanfolyam beindulása után nem változik és nem is kérhető, téríthető vissza.

A tanfolyam beindulása előtt a befizetett tandíj kezelési költséggel csökkentett része írásban visszaigényelhető. A gyakorlati vezetési órákat napi árfolyamon teljesítjük. 

A tanfolyam félbeszakítása esetén – írásbeli kérelemre – a fennmaradó részt az igénybevett kedvezmények és a kezelési költség levonásával visszafizetjük.

 

A kezelési költség 5000,- Ft.

 

 

Sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!

 

Szeged, 2016. október 1.

Jakab Csaba
   Iskolavezető

tabla